مسافر

 

آری به سفر خاهم رفت به سفری طولانی... ای کاش همه با من بورند.

 همه ئ آنهائی که دوستشان دارم. در آنجا من تنها خواهم ماند تنهای

 تنها... آه تنهائی چه سخت است است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
matin

سلام عزيزم .... متنت زيبا تصوير فوق العاده .... احساسات عالی ... ديگر چه ميخواهيم ؟؟؟

ایمی

رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نيست . حسن جان دلم برات تنگ شده . ياد شبهايی که با هم درد و دل می کرديم . ياد ساعت هايی که با هم قره قروت می خورديم . دوريت برام غير قابل تحمله