وقتی بارون...

وقتی بارون مياد زير بارون دستاتو داراز کن تلاش کن قطرات بارون بگيری هر چی تونستی بگيری همون اندازه منو دوست داری و همون اندازه که نگرفتی من تو رو دوست دارم.

وقتی بارون مياد زير بارون دستاتو داراز کن تلاش کن قطرات بارون بگيری هر چی تونستی بگيری همون اندازه منو دوست داری و همون اندازه که نگرفتی من تو رو دوست دارم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مسافر تنها

تا شقایق هست زندگی باید کرد....خیلی حرفات قشنگ بود.....به کلبه خرابه ما هم یه سر بزن خوشحالم میکنی