!!!

لطفاً در اين مكان سيگار نكشيد .

      وقتي به اين صفحه مي رسي سيگارت را خاموش كن . وقتي مي خواهي خاموش كني گوش كن ... آيا  صدايي را نمي شنوي ؟

صدايي از درونت كه مي گويد « نه ! خاموش نكن » . اما تو خاموش كن . وقتي مي خواهي خاموش كني فراموش كن همه آن چيزهايي را كه دراين صفحه خواندي ....

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لطفاً در اين مكان سيگار بكشيد .

     در ته اتاق تاريك كنار پنجره نقطه اي قرمز رنگ پر نور و كم نور مي شد . وقتي پور نور مي شد نيمرخش پيدا بود . نيمرخي زيبا . سرخ . با موهايي بلند كه آشفته بود و گوشواره هايش را پوشانده بود . وقتي كم نور مي شد تاريك بود . اي كاش هميشه آن نقطه پر نور بود .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

000

اگر ميخواهيد سيگار را ترك كنيد به هيچ چيز فكر نكنيد . به آينده و گذشته به عشق و به مرگ به ثروت  .... وقتي  مي گويم به هيچ چيز يعني مغزتان را خاموش كنيد .

     حالا سيگارتان را روشن كنيد . مي بينيد كه چقدر لذتبخش تر است ؟!

 

ح ط ـ طهران ـ 17/4/85

 

/ 0 نظر / 3 بازدید