آیه های رستگار

نمی دانی کی آرزو کردی ولی یادت هست زمانی چنین آرزویی را داشته ای وقتی که به آرزوی فراموش شده ات رسیدی! فرقش با آرزوهای دست نیافته ات این است که آن آرزو را در دل داشتی و امروز برای تو اجابت شده است و آرزوهای خاک خورده ات معدوم خواهند شد. برایش بهانه نیاور ، شاید آنها را از هوس داشتی! باشد که رستگار شوی.

 

 

+ از تبریک همه ی دوستان صمیمانه سپاسگذارم.

/ 0 نظر / 24 بازدید