نامه

از: من

به: تو

موضوع: خودم

در مغزم چیزهایی است که از مدت ها پیش دست نخورده باقی مانده . بدون هیچ تغییری تا آنجا که دیگر تحمل این مغز گندیده را ندارم . هر چیز جدیدی که به مغزم خطور می کند در گوشه ای نامعلوم از آن بایگانی می شود . شاید تنها چیزی که بتواند مغزم را به روز کند  یک refresh ساده باشد.                                                                                     

اما موضوع این است که در مغزم همچون دستوری اجرا نمی شود . نمی دانم شاید disconnectشده باشم . شبها از رنج نامعلومی بی خوابی می کشم و از تکرار روزهای بی معنی خسته شده ام . تا حدی که دیگر تحمل خودم را ندارم . لذا خواهشمندم یک نفر دکمه ی shut down مرا بزند.

  

با تشکر . امضاء    ح ط _طهران 25/4/85

/ 4 نظر / 2 بازدید
ح

من ديگه تحملش رو ندارم

محمد

خوب جالب بود من هم يه داستان هايی می نويسم دوست داشتی سری بزن!

هيروديا

خيلي ساده ست! گوشات رو بگير كه نشنوي! مجبور نيستي گوش كني!