نیمه شب عریان

نامه ی بی سلام و بی خداحافظ

تو هم خوب میدانی که جای هیچ درنگی نیست !! در برابر رخدادهای تلخ و جانفرسای این زندگی لعنتی که جسم و روح را به عذاب انداخت فقط از خودم می پرسم ، آخر چرا ؟!! سوال های بی پاسخ ... نمی دانم ، شاید همان بی جواب بماند بهتر باشد . شاید اگر روزی بفهمم ، مثل یک سگ زوزه کشان جانم از سوراخهای بینی ام بیرون بیاید . در این نیمه شب بی کسی آمده ام حرفهایم را تمام کنم . می دانی ، انگار به دنیا آمده ام که فقط تورا دوست داشته باشم ، نه صبر کن این یکی را جدی نگیر  چون قبل از اینکه این نامه ی آخر را بنویسم از خدا خواستم کمکم کند تا حرفی نزنم که خدا را خوش نیاید و سبب گرفتاری برای تو شود و فقط آنگونه بنویسم که چهره ی سگ مانند من برای تو آشکار شود و بتوانی برای همیشه مرا از خاطرت پاک کنی . از گذشته ی قبل از جداییمان حرفی نمی زنم از چیزهایی که به یاد آوردنش گرچه زیباست اما از درون روح را می خورد و جز خود آزاری پیامد دیگری ندارد . حتی نامت را بر زبان نمی آورم تا زخم هایم شروع به تراوش چرک آبه های زجر آور نکند . فقط می خواهم بدانی که چقدر ضعیفم چقدر بی همه چیز و ناچیزم ، آنقدر که تا ابد خودم را لعنت خواهم کرد . یادت هست چگونه تنهایت گذاشتم ؟! شاید از نظرت بی رحمانه بود اما به خداوندی خدا فقط و فقط برای خوشبختی تو بود . وقتی کسی برای کسی همه کس می شود نمی تواند بدبختی اورا ببیند ،‌ نمی تواند به خودش اجازه بدهد . چگونه می توانستم اجازه بدهم همه ی عشق و امیدم خدای ناکرده به سیه روزی بیفتد ،‌ کسی بتواند به خودش اجازه ی توهین به او را بدهد. ‌می ترسیدم مبادا یک لحظه در او رنجشی ایجاد شود ، نه من نمی توانستم ! برای رسیدن به آمال و آرزوهایم در اولین خواستگاری به گونه ای رفتار کردم که جواب مثبتی ندهند اگرچه تمایل آنها به جواب مثبت بود ، به هر ترفند و ترتیبی بود برگشتم ! یادت هست ؟! حالا که دارم می نویسم تمام بدن نحیفم به لرزه افتاده . تو دیگر مرا نمی خواستی ، اما مگر باورم می شد . این را می توانستم از ورای صدایت احساس کنم ! له تر از همیشه ، بی کس تر از همیشه دلم را خوش کردم به اینکه می توانم تو را به خودم برگردانم ، اما چه ساده لوحانه بود !! قصه را تکراری نمی کنم . وقتی شنیدم دوباره خواستگار داری برایم روشن شد که این بار خودت می خواهی بروی . با خودم گفتم نه ، حتمن فهمیده است که چقدر بی ارزشم ، راهش را پیدا کرده . بازهم این وجدان لعنتی نتوانست کاری بکند . خفه خون گرفتم . با این وجود هنوز هم باور نداشتم . هنوز رویای احمقانه و بازهم دلخوشی ساده لوحانه ... نه !! باید کوتاه تر بنویسم باید از گفتن حرفهای دیگر چشم پوشی کنم . خدایا کمکم کن ... وقتی تو دیگر نبودی با فشار و سخت گیری بازهم به خواستگاری رفتم ، باز هم وجدان لعنتی بازهم احساس کثیف ترحم بازهم فرار از حقیقت. چقدر نامردم چقدر بی شرفم ، فکرش را که می کنم حالم از خودم به هم می خورد ، چگونه توانستم در آن زمان هم به یاد تو باشم حتی در زمانی که به خواستگاری ... حتی زمانی که پای آن سفره لعنتی عقد نشستم ، چرا به یاد تو بودم ؟! با لبخند زورکی در حالی که رنگ به چهره نداشتم . لعنت به من بی شرف ، لعنت همه ی زمین و زمینیان بر این زالوی کثیف . حتی وقتی که اورا به خانه ی خودمان آوردیم با خودم گفتم چطور شد ؟! پس عشقم کو ، همه ی رویای من کو !؟ در او شروع به جستن تو کردم !! آی خدای من ، کثیف تر از من هم آفریده ای ؟ حتی وقتی کنار او کله ی مرگم را می گذاشتم با نام تو او را صدا می زدم ، می بینی چقدر خوک هستم ؟ حتی وقتی با او به خرید می رفتم در ذهن بیمارم تو را می جستم ، می گفتم جای این دختر کس دیگری باید باشد !‌ چه بر سرم آمده بود خدای من نمی دانم ، خدایا نفرینم کن . بی خبر از بیماری که داشت در من رشد می کرد ... حتی بی خبر از این که او هم مرا نمی خواهد ، او هم با زور و تزویر آمده است !! خدایا چه بر سرم آمد . کاری که می بایست می شد ، شد و پای طلاق به میان آمد . آن وقت بود که برق از کله ی تو خالی ام گذشت . سعی به جبران مافات کردم ، اما برایم روشن شد که او از ابتدا همین خیال راداشته ، او هم مثل من بی نواست ... خدایا کمکم کن ، بس است دیگر . در ذهن بیمار من هم مثل او همین تصمیم بود ، می خواستم پیش کسی که دیگر نبود برگردم. چقدر بی رحمانه ، خدایا چه بر سرمان آمده است . خدایا لعنتم کن می خواهم زود به جهنمت بیایم تا تقاصم را بدهم . آه ... فقط آه ... در همان روزهای اول آن اتفاق با کمال ناباوری با من تماس گرفتی . در حالی که می گریستی ، حرفهایی زدی ... با خودم گفتم خودش است ، همین لحظه ای که در انتظارش بودم. صبر کن باید کوتاهش کنم ، تا بیشتر از این بوی گند لجن مرداب ذهن بیمارم بالا نیاید ... روزها می گذشت و من فقط به این فکر می کردم که دوباره تو را خواهم داشت . لعنت به این حس تصاحب ، لعنت به این خواستن ، به این خودخواهی کثیف . ماه ها گذشت اتفاقاتش خوب یادت هست . آخ خدای حقیقت ها ... دوباره وجدان لعنتی ، دوباره ترس . من باید از خودم بترسم از اینکه از حیوان پست ترم . اما مگر می توانستم بگذارم عشقم غصه دار باشد ، همه ی آرزو و امیدم ناامید باشد . بازهم از خودم گذشتم . علی رغم میل باطنی ام دوباره ذهن بیمار و عفونی ام برگشت به دو سال پیش ، مثل نرم افزار برنامه ریزی شده ، مثل یک فیلم نامه دوباره فلش بک خورد !! ببخش نمی خواهم طولانی شود ، اما هرکارش هم بکنم آنگونه که می خواهم کوتاه تر از این نمی شود نوشت . تا اینجایش را اگر خواندی این چند خط آخر را هم بخوان... از حقیقت دوری کردم ، شکستم تا درخت باغ بهشتم نشکند . بیمار شدم تا تو سلامت باشی ، زنده به گور شدم تا همه ی محبت دنیای زیبایی ها زنده بماند ، پژمردم تا تو سر و سامان بگیری ، خفه شدم تا صدای زیبایی هایی که می شناختم دوباره جان بگیرد ،‌ خشک شدم تا رود زندگی ات جریان داشته باشد... قصه نیست به خدای آسمان ها به خدای محمّد سخت تر از جان کندن بود و هست اما خواستم که بمیرم تا تو ابدی شوی . در حالی که خودم در بدترین شرایط و اتفاقات زندگی ام بودم . چه کردم ، تو فهمیدی چه کردم؟ در حالی که می توانستم این بار تو را بازجویم . تو را ...  خدایا مرگ چه شیرین است آن را خیلی زود به من هدیه کن . نای نفس کشیدن در من نمانده ، می خواهم این نامه را هم تمامش کنم ، مثل زندگی ام که تمام شد . تمام که نه ، به درستی تباه شد . ترس ، این ترس لعنتی ، خودت می دانی که چه ترسوی کثیفی هستم . خودم نای زندگی نداشتم اما تورا به زندگی جدیدت دعوت کردم . به عشق جدیدت به کسی که با او پیمان زیبای زیستن بسته ای . در حالی که در دلم چیزه دیگری بود . می فهمیدم که چقدر همدیگر را دوست دارید . این یک واقعیت است که خودت بهتر می دانی اگرچه باورش برایم دردناک بود . ای عزیز از دست رفته خوشا به سعادتت ، خوشا به حالت که توانستی ... اما من نتوانستم . من دریافته ام که کلمه خیلی مهم است ، که آدم بعضی حرفها را نباید به زبان بیاورد ، شاید یک حرف ساده و کوتاه یک زندگی را بر هم بزند . پس بس است ، خدایا کافیست . لعنت به من خدایا لعنت... بگذار باقیش بماند برای قیامت ، می خواهم  روزی که محاکمه می شویم سورپرایزت کنم !! در ضمن این را هم بدان از پشت دیوار خانه اتان می بینم که در آغوشش هستی ، می بینم که نیمه شب عریان عشق بازی هایتان ستاره ها را بیدار نگهداشته است با اینکه پرده ها را کشیده اید زمزمه های شبانه اتان را حس میکنم ، پس تورا به عشق جدیدت خانه اتان را زود عوض کنید . نمی دانی که چه عذابی میکشم ، خواب و خوراک از من ربوده شده ، دارم به نابودی میرسم به علی قسم کارم به خودکشی کارم به جایی خواهد رسید که مسببش تو خواهی بود ، طاقت ندارم به خدا نمی توانم .... ای امید از دست رفته کمکم کن می خواهم تمامش کنم التماست می کنم . تو را به خدا اگر تا اینجا را سرسری خوانده ای این چند خط آخر را جدی بگیر: تو را به جان خانواده ی عزیزتر از همه کس ات تو را به عظمت پرودگاری که آفریدت ، این کثیف پست تر از حیوان را فراموش کن تورا به صاحب اسم زیبایت سعی در زیبا زیستن کن و برای بار دوم تو را به هر آنکه می پرستی خانه اتان را زود عوض کنید . این سه خواسته ی من مرده در سراب آرزوها را بر آورده کن . مطمئن باش به زودی از این شهر میروم ، تا فراموش کنم وقتی درسم تمام شد کارم را رها می کنم و میروم این وبلاگ هم به زودی بسته خواهد شد ، می دانی که خیلی چیزها را باید ببندم . در این چند سال حتی لحظه ای از یادت غافل نبودم حتی لحظه ای اما دیروز همه ی ٢٠١٢ پیامکهایت را که طی این چند سال نگه داشته بودم پاک کردم همه ی یادگاری ها را به همراه عکست توی صندوچه ای در جایی چال کردم . در آخرین پیامت به من گفتی هر چه قسمت است ... اما نیک می دانی که زندگی به همت است و قسمت یک جوک بی معنی است. خواهش می کنم وقتی نامه را خواندی یک پیام بگذار تا بفهمم . اگر توانستی مرا حلال کن و هرگز با من  تماس نگیر ، تهدیدت نمی کنم ولی لطفن بگذار این چند صباح زندگیم آرام باشد . ببخش آن چیزی که می پنداشتی نبودم ، ببخش که چیزهایی که می خواستی ننوشتم . برایت زیبا زیستن ، تن سالم و آرامشی پاک و جاودان آرزومندم ، از صمیم قلب از صمیم قلب از صمیم قلب.

/ 0 نظر / 3 بازدید