...

تقريباً بيست ماهه كه دارم ميكشم ـ هزار هزار كشتم و هنوزم مي كشم ديگه عادي شده . كارم شده كشتن .  خسته شدم . بهش گفتم تمومش كن ديگه . هيچي نگفت ! بلند شد . درحالي كه داشت به طرف در مي رفت ، آهسته گفت : آخرش منو مي كشن ؟!

چند روز بعد تسويه كرد . وقتي داشت مي رفت بلند بلند مي گفت : تموم شد . تموم شد ؟! 

                                                                                             وقت كش

...

     دم دماي آخره . اين جمله رو با آهي گفت . بچه ها حسرت به دل نگاه ميكردن . ولي به روي خودشون نمي اوردن . همه ساكت نشسته بودن . ذهنم به همه جا پرواز مي كرد . چشمهايم را بستم . يكي گفت غصّه نخور تو هم يك روز تموم ميشه .

الان چندين ماه مي گذره . هواگرمه ـ به خودم ميگم دم دماي آخره ـ همه بهم نگاه ميكنن ...

ح ـ ط ـ طهران 21/4/85 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مرتضی از گروه مرکز

سلام حسن جان ای ول بابا تو دیگه کی هستی همه رو خوندم باحال بودند منتظر وبلاگ جدیدت می مونم قربانت مرتضی

ابراهيم

بسيار زيبا بود. فقط برای جمله آخری نميشد نظر گذاشت. ولی در کل وبلاگ زيبايی داريد