ترک عادت موجب مرض نیست !

برایمان اگر عادت شود دهشتناک خواهد بود . برای فرار از عادتهایم بر خلاف مسیر راه افتاده ام ، بر خلاف همه ی چیزهایی که شاید روزی دلبستگی ام بودند. ما حرفهایمان خیلی تکراری شده ، کارها ، هدفها ، ارزشها ...!  این چیزی نیست که ما به دنبالش قدم به این دنیا گذاشته ایم. من نه زهد و تقوا پیشه کرده ام و نه راه به میخانه ها دارم. من سیب می چینم نه از وسوسه ی شیطان ، این یک کلک مرغابی است! می دانم او به همه ی ایمیل هایم دسترسی دارد ، از دریچه ی نگاه من دنبال می کند که دلم کجا گیر است ، او ابزارهایش قوی تر از ماست او تنها نیست !!

 

 

 

 

پ ن : شیطان می تواند فقط وسوسه کند و نه اجبار !!

موزیک : عادت  


/ 5 نظر / 22 بازدید
مانی مسیحا

کار هرچه ممنوع تر،لذت انجامش هم بیشتر!!!!