چگونه برخی از زخم ها می توانند به این تازگی بمانند ؟

این یک پرسش پزشکی نیست !! امشب را به اندازه ی همه این ماه ها که سپری شدند حس کردم . حسی عجیب که ساعت ها بر من مستولی بود چنان که در همین ساعت بامداد پیش از این که این پرسش را بر روی وبلاگ پست کنم به کوچه خزیدم و با یک تهوع طولانی تمام سطح آسفالت کوچه رنگین شد . دهانم هنوز طعم گس دارد ، می خواستم گذشته را هم بهمراهش بالا بیاورم ! گذشته ی رنگین و ننگین که زخمی عمیق بر وجود نحیفم باقی گذاشته است .

و من در عجبم که چگونه یک زخم می تواند به این تازگی بماند !؟ بی اختیار در جستجوی پاسخ ، حرفهای استاد درس " انسان ، طبیعت ، معماری " توی ذهنم چرخ می خورد ( فضا در معماری دارای سه بعد است مثل سه بعد محور مختصات ، که از مهمترین ابعاد آن بعد "زمان" است ! )

حالا این سوال مطرح می شود که چگونه با گذشت زمان و چرخش فصلها ، همان فضای زمان گذشته در ذهن تداعی میشود؟! وقتی دوباره به پایان اسفند نزدیک میشوم چرا باید دوباره توی کوچه بالا بیاورم ؟!*

 

 

 

* با این یادداشت به دنبال دریافت هیچ پاسخی نیستم و تنها این سوال را از خودم دارم و دریافته ام که "سکوت" پاسخ محکمی برایش خواهد بود !

*همدم

/ 1 نظر / 17 بازدید
مانی مسیحا

تمامش اگر نکنی برای همیشه با تو میماند!!!!