دلم خونه...

دلم خونه. دلم تنگه واسه ی خونه .

واسه ی هوای خونه، فضای خونه.غذای خونه

آب خونه، خواب خونه .دلم تنگه، دلم خونه برای خونه...

aett.jpg

/ 3 نظر / 3 بازدید
پونه

مگه الان تو بيابوني

ستاره

کجایی تو که اینطور دلتنگی؟ در عوض الان خونه رو دوس نداری مثل قبلنا