Sanies

- تازه زخم ها سر باز کرده اند ، تازه می خواهم خودم را داغ کنم .

- خب دیگه ؟

/ 3 نظر / 18 بازدید
پگاه

من اون را نمیدونم. ولی جیم دانشگاه یعنی همون مرکز ورزشی و بدنسازی و این ها

مرضیه

چقدر دیر...