...

مثل مُرغی که یه پَر از دُمش کنده باشی از جا شليک شد و شروع به واغ واغ کرد . گفتم : هان ! چیه ؟ جا خوردی ، فکر کردی منم مثل اونهای دیگه ام . هان ؟ کور خوندی . چشمهاشو مست کرد و گفت : اینه جواب محبت های من. اینه؟ راهم رو گرفتم و وقتی داشتم می رفتم نگاهش کردم  و گفتم  : دیـــگــــه خامت نمی شم...

/ 5 نظر / 3 بازدید
مجيد

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد . عالم پير دگر باره جوان خواهد شد . يا حق ...

مجيد

قسمت نظرات نوشته آخرت فعال نبود اينجا نوشتم ...

نيلوفر ايرانی

مثل مرغی که ..شروع به واغ واغ کرد !!! چه جالب !!!!!!!!!!!! ******************* شب قدری کاش دل ِ ادما يه تکونی بخوره .من بعيد می دونم .

نازنين

از اين داستانک رو از داستانک بالايی بيشتر خوشم اومد. شايد به خاطر تناقضی تو دلش داشت.

ستاره

مستو خرابت نمیشم