بازگشت

امروز پس از چند ماهی به سراغ وبلاگم آمدم.دلم برای صفحه ئ نانجی رنگش تنگ شده بود.نمی دانم پس از اين همه مدت چه بنويسم.ديگراين ذهن خسته مرا ياری نمی کند.هيچکس مرا ياری نمی کند.اينک که پس از مدتها دوری به خانه آمدم کسی در خانه نيست. انگار که در اين دنيا هيچکس نيست. دلم برای دوستان ديروزم تنگ شده است. می خواهم آنها را يک به يک در آغوش گيرم. اما فرصت نيست ومن بايد دوباره بر گردم. ميترسم آنها را صدا بزنم.می ترسم دلم بگيرد و گريه کنم. پس ميروم وشايد دوباره باز گردم.

به اميد آن روز...

سر گردان۲۹ر۱۱ر۸۳

/ 1 نظر / 2 بازدید
سعیده

سلام وب زيبايی داری خوب می نويسی منم منتظرتم به منم سری بزن