اپیزود ثابت !

اپیزودها با چند فاصله ی زمانی رخ داده اند ، هم شخصیت ها و هم مکان ها تغییر کرده اند. اما همه اشان یک رد پای عمیق جا گذاشته اند با موضوعات فرعی زیاد... اما یک چیز مشترک میان آنهاست، همه ی آنها در نظرم یک شخصیت جلوه می کنند. ریشه ی آنها در کودکی است می دانم! اما این را نگفته ام که کودکی را کالبد شکافی کنم، این را گفته ام که رازی را فاش کرده باشم. نیازی نیست که کسی در زندگی نقشی را در یک رابطه ی عاشقانه بگیرد. می تواند خیلی کوتاه یا بلند ولی دو طرفه و خیلی ساکت رخ بدهد. حقیقت این است که میان گذشته، میان آنچه خاطره شده و در پستوی ذهن خاک میخورد، برخی چیزها نیاز دارند که جستجو شوند تا به خاطر بیایند! اما برخی آنچنان نقش بسته اند که مثل یک اثر جاویدان روی دیوار زندگی محکم کوبیده شده است.

 

 

مربوط : این ماه مهر دوست داشتنی ترین است برایم تا همیشه!!

هر چه جستجو کردم ، دیدم در هیچ واژه ای معنا نخواهد شد حسی که داشتم حالی که دارم ... میترسم !

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
میترا

چه شعر غمگینی[ناراحت] ادم دلش میگیره...