سفر...

آری به سفر خاهم رفت به سفری طولانی... ای کاش همه با من بورند.

/ 3 نظر / 4 بازدید
matin

سلام من هم ميام همراه و همسفر ميشم باهات اجازه هست

ایمی

سلام عزيزم . می ری سفر منو هم با خودت ببر . ولی افسوس که سفرت از اختيار نيست .

hossein

آه که اين سفر هاست که آدم ها رو آدم می کنه؟!