پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

مثل آن وقت ها

کلمات کلیدی :

راستش را بخواهی دلم تنگ شده است ،
می خواهم از پشت شاخه های در هم و سرد به
کلبه های کوچک و پوشيده از برف از همان بالا بالاها
از جایی که روزگاری کوچه باغ ها را دید می زدم دوباره نگاه کنم،
تا وقتی که تو بیایی با یک سبد پر از میوه های سَر درختی.
می خواهم روی سرم برف بنشيند و
من مست باشم ، مثل قديم! مثل آن وقت ها که دلی بود .

* مربوط : هان ای آنکه گفتی از رگ گردن به من نزدیک تری ،
رگهای وجودم به دور گردنم دارند طناب می شوند .
* بی ربط : راست می گويم ، خمره ی شرابی که همسايه ی
زرتشتی مان برای تولدم داده بود را هنوز دارم .
نمی دانم چند سال است اما می دانم اگر دوستان می گسارم اينجا
را بخوانند پاشنه ی در خانه ی ما را خواهند کرد .
بگذاريد بی پرده بگويم کلکش را خواهم کند ،
بگذاريد اين رمضان تمام شود . می خواهم يک دم با خودم باشم .