پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٦/٥/٢٢

انسان

کلمات کلیدی :

: تو یه کثافتی، یه آشغال ، یه حیوون ، تو  یه حیوونی..
_ مرد  در حالی که دودِ سیگارش را بیرون می داد ، به آرامی گفت:
   نه بد تر ، بدتر ، من یه انسانم  یک انسان.

*هيچ حيوان درنده خويی نيست که بويی از شفقت نبرده باشد.
و من بويی از شفقت نبرده ام.
پس حيوان نيستم.
(جمله ای از فيلم قطار افسار گسيخته)