پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٦/٤/٢٦

فرق می کند!

کلمات کلیدی :

فرقش را مي گويم
فرقش اين است که من مي سوزم تو مي سازي             
من مي شکنم و تو پيوند مي خوري.                                 
فرقش اين است.
تو مي خواهي بماني من مي خواهم بروم
چقدر رقت انگيز است که پاي در بند باشد و سر در هوا . 

* همچین فرقی هم نمی کند. بمانی یا بروی!