پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٦/٤/٢٢

خود فروش

کلمات کلیدی :

دوباره تو  تو  تو ... بی تو  بودن سهمی برای من من من ...

یک سهمی هم برای من بگذار .  من سهم خودم را می خواهم . من می بخشم به اندازه ای که تو می خواهی. اما لطفا سهمی هم برای من بگذار.

ـ سهم تو منم . خودم را برای تو می گذارم . و همه ی سهمت برای من.

چیزی نگفت.

چیزی که برای او ماند چند صفحه خاطره ی خاک گرفته بود. چیزی که از دست داد خودش بود. خودش/.

* وقتی چیری برای گفتن نیست بهتر است  که آدم خفه شود تا اینکه جفنگ بنویسد.

* گاهی هم ننوشتن بهتر از نوشتنه.  کاش خفه می شدم/.