پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٦/٤/۱۳

گفت:

کلمات کلیدی :

دنبالشم خیلی وقته. دلم براش یه ذره شده. یادمه اون روز  نزدیکی های غروب وقتی از یک نزدیکیه طولانی و ملس فارغ شده بودم رو به خودم ایستادم و سر خودم داد کشیدم هَــــــهَــــهَــه..

ولی این دفعه بر خلاف همیشه اصلا نترسیدم! با تعجبی ضعف آلود  به خودم نگاهی کردم و با چند شکلک خداحافظی. وقتی از خودم جدا می شدم  پشت سر خودم چند تا فحش رکیک دادم و گفتم دیگه نمی خوام ببینمت! از اون روز دیگه خودمو ندیدم. خیلی دلم برای خودم تنگ شده. کی می دونه شاید یه روزی خودمو  پیدا کردم.

گفتم:

من.. واقـــعا خودتی؟!!!