پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٦/۳/٢٢

زاهد و شيطان

کلمات کلیدی :

دیگران را می بینی ؟ می بینی که با تو چگونه هستند؟ می خواهی با آنها چگونه باشی ؟ مرد رو به شیطان کرد و گفت : همان گونه که بودم .

شیطان رو به مرد کرد و گفت : پس من هم همان گونه که تو هستی با تو  رفتار خواهم کرد !

مرد گفت : چگونه ؟

شیطان گفت : همانگونه که بودم!!