پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٥/٧/٢۱

...

کلمات کلیدی :

مثل مُرغی که یه پَر از دُمش کنده باشی از جا شليک شد و شروع به واغ واغ کرد . گفتم : هان ! چیه ؟ جا خوردی ، فکر کردی منم مثل اونهای دیگه ام . هان ؟ کور خوندی . چشمهاشو مست کرد و گفت : اینه جواب محبت های من. اینه؟ راهم رو گرفتم و وقتی داشتم می رفتم نگاهش کردم  و گفتم  : دیـــگــــه خامت نمی شم...