پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٥/٥/۱٦

بوووق

کلمات کلیدی :

لطفا پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید: بوووق ... سلام  فرشته چند بار تماس گرفتم نبودی. از حرفهای دیشب ناراحت شدی . اگه شدی گوشی رو بردار . من می دونم که اونجایی. نمی خوای برداری.......آره ناراحت شدم حالا چی می خوای بگی.

گوشی رو  بین سر و شونه ام گرفتم  لجم گرفته بود گفتم: هر کی هر چی دستشه...

گوشی رو گذاشت . بوق بوق بوق . به خودم گفتم به %م.