پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

Love and hate

کلمات کلیدی :

خیلی چیزها زجر دارد ، خیلی چیزها لمسی نیست اما قلب را بریده بریده میکند. برخی چشمها نزدیک را هم نمی بینند ، اما گاه همان چشم ها پشت دیوارها را هم می توانند احساس کنند ! مثلن ببینند چه کسی با چه کسی هم آغوش است !! برخی گوشها یک درش در و آن یکی دروازه است ، اما همان گوشها گاه می توانند از ورای پنجره ها بشنوند ، چیزهایی که شاید نفسها را در سینه منجمد کند. اینها شاید کار را به جنون بکشاند اما چیزهایی را روشن می کند که خورشید هم نمی تواند. من همیشه فکر می کردم آمیخته شدن عشق و نفرت فقط افسانه است ! اما حال می دانم که افسانه ها از واقعیت ها سرچشمه می گیرند .

 

 

 

 

بی ربط : گمان می کنیم که در حال سکوتیم و این بهترین حالت است ! اما در حقیقت شاید در حال سقوط باشیم !!