پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

خود گویه های جمعه شب

کلمات کلیدی :

عوض اینکه تیز بین باشی بدبینی !؟! این دو با هم چه سنخیتی دارند که تو اینگونه همه چیز را به گند کشیدی ؟! عجیب نیست که گاهی دچار اشتباهات بزرگ اما پیش پا افتاده ای می شوی. پیش پا افتاده از این جهت که منشاء این چنین اتفاقاتی فقط سهل انگاری و طرز فکر احمقانه ی توست. تردید نکن که با کمی تیز بینی می توانستی وضعیتت را تغییر دهی. می خواهی بدانی چقدر احمقی ؟ چگونه توانستی چنین رفتاری را از خودت نشان بدهی ؟! البته از تو با این شخصیت عاجز و مریض زیاد هم بعید نبود. همه ی گناهانت را که نمی توانی به گردن دیگران بیندازی. حالا هم نمی خواهد گندهایت را پاک کنی. عوض اینکه بدبین باشی تیزبین باش. نمی خواهد مسیرت را عوض کنی ، دیدت را عوض کن. امشب همه ی اینها را به تو میگویم و تو به ظاهر تصمیمت را بگیر ، فردا شب انگار نه انگار !! نمی خواستم مثل تو بی ادب باشم ولی جایش هست که به تو بگویم واقعن راست می گویند که خری !!! خودت را جمع و جور کن ، بس نیست؟! اینطوری فقط به زندگی یکی دیگه هم گند می زنی. در واقع یعنی گند زدی !! نمی خواهد جبران کنی ، آخرین باری که خواستی جبرانی کنی ، زدی آن چشمش را هم کور کردی! پدرت راست می گفت تو را چه به این چیز خوریها ؟!! خجالت هم خوب چیزی ست! اصلن ، اصلن ول کن تو مال این حرفها نیستی.

 

 

 

مربوط : آدمهای خود بزرگ بین ، به طور افتضاحی آدمهای دیکتاتوری هستند ، آدمهایی که دائم گند بالا می آورند و گردن هم نمی گیرند!