پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸۸/٥/٢٩

پنج شنبه

کلمات کلیدی :

زن : اول من بگم؟
نویسنده : نه امروز دل خوشی از شما ندارم، اول مرد!
مرد (روزنامه را از هیکلش کنار می کشد) : مرسی نویسنده جان ، من حرفی برای گفتن ندارم.
نویسنده : مهم نیست. زن ، شما بگید.
زن (از جلوی آیینه کنار میرود) : خب امروز پنج شنبه است مرد ، مگه نه؟
مرد : هوم ، خب که چی؟
زن : همممم هیچی خواستم بگم ، یادته چه روزهای خوبی داشتیم..؟
مرد : آره یادمه ، چقدر زود گذشت !
زن : خب بیا امروز رو هم خوش بگذرونیم (تا زود شب بشه)
مرد که همه چیز را فهمیده است حرف را عوض می کند!!

 

 

 
بی ربط : هیچ حوصله ام نیست ، نمی دانم چه خواهد شد. فقط می دانم اگر آنچه می خواهم نشود آن نشود! خیلی چیزها را می خواهم بگویم. اما می ترسم با نگارشش نابود(تر) شوم..
مربوطِ بی ربط : آنچه یافت می نشود آنم آرزوست..