پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸۸/٥/۱٩

زن مگر چیست؟

کلمات کلیدی :

جز یک کالای تبلیغاتی ، تعمیراتی ، تخمیراتی ، تعمیداتی ، تفریحاتی ، تغییراتی ، تصمیماتی ، تسلیحاتی ، تحریکاتی ، تشویقاتی ، تشویشاتی ، تنبیهاتی ، تخریباتی ، تعریقاتی ، تشریفاتی ...

 

 - - - - -

+ اضافه شد : ترسیماتی ، تعطیلاتی ، تکمیلاتی ، تولیداتی ، تزئیناتی !
- مربوط : با همه ی این اوضاع و احوال، تحقیقات یک موسسه اروپایی نشون داده مردها یکسال از عمر پر بارشون رو به تماشای زنها می گذرونند!! البته آمار ایران کمی تفاوت داره ، فقط یه کمی..!!!
- بی ربط : از یاد رفته را چه سود / در غم یار دیروز بنشیند.