پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

اردی بهشتم جهنم است

کلمات کلیدی :

یک جایی همین نزدیکی ها خواندم. نوشته بود : [ تنها شدن آنقدر سخت نیست که بی کس شدن سخت است. چرا که آدمی وقتی تنها می شود هنوز راه به جایی دارد، اما وقتی بی کس شد دیگر تمام است! ] تمام یعنی در حصاری اسیر می شود که غمهایش چون سیم خارداری در قلبش فرو خواهد نشست. آن وقت است که دیگر خالی خواهد شد! وقتی که در زندگی بی همسفر شد، دریغا که هر چه از درون فریاد زند بی نتیجه خواهد بود. و اوست بازده ی بازنده ها. و گذر زمان تکرار صفرهای پی در پی در مقابل آینه ی زندگی اش می شود. و دریغا اگر همه ی فرصتهای آدمی در گرو داشتن یک آشنا باشد. و سخت تر اینکه آشنایی غریبه شود. انگار که با تو نبوده است، ننشسته، نگفته و نخندیده.. آه خدای من چه چیزی تلخ تر از این می توانستی بیافرینی؟! نمی خواهم کسی بیاید مرثیه ام را بخواند و در سوگ بنشیند. می خواهم اینها را به دست واژه ها بسپارم، همچون شمع های روشنی که شب هنگام هندوها به رود گنگ می سپارند و در دل آرزو می کنند.


مربوط : خالی