پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٧/۱٠/۳

دزدی واژه ها

کلمات کلیدی :

گفت : اگر می بیبنی زندگی ات به لجن کشیده شده ، اگر می بینی افسردگی روحت را به رنج می آورد ، اگر می بینی همه چیز آن چیزی نیست که تو می خواهی ، اگر می بینی و نمی خواهی این چیزها را ببینی ، [ از امروز آن چیزی باش که تا به حال نبوده ای!! ]

گفتم : پس مثل تو باید حرفهای دیگران را تکرار کنم؟!!