پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٧/٩/۱٧

مناجات

کلمات کلیدی :

ای آنکه از پشت تمام پنجره ها و اتفاقات آن تا صدای درندگان در کوه و بیابان و از ریزش برگ های خزان و آمد و شد ماهیان در ژرف ترین آب های جهان و از تخت های بیمارستان تا تخت های روان تا پوسیدن میوه های درختان و از آمیزش و بوسیدن در تاریکی پنهان و ای آنکه از کران تا بی کران ، و حتی ستارگان روز هم آگاهی از دل من بی خبر نیستی ، فرجی کن _ فرجی کن _ بار الهی نگهی کن..