پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٧/٦/۱٢

حذف شد!

کلمات کلیدی :

نوشته ای که اینجا بود حذف شد. چرایش را نمی دانم.
باید بگویم این روزها دیگر داستانکی در من متولد نمی شود!
به دنبال زایش داستان بلندی هستم تا تلافی همه ی نانوشته هایم را در آورم. نطفه اش را گذاشته ام اما رحمی می خواهد که آن را هم جور می کنم.

 

 

مربوط :
این نازایی شاید از مشغله های استرس آوریست که روی سرم آوار شده است.
بی ربط :
مـاه رمضان شد می و میخانه بـــرافتاد
عیش و طرب و باده به وقت سحر افتاد