پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٧/٤/۱۳

تکرار

کلمات کلیدی :

پدری برای فرزندش نوشت : هر بار که هر چیز در تو تکرار می شود باید بدانی که می خواهد در عمق وجودت نفوذ کند. پس مواظب باش چه چیزی در تو رسوخ می کند.

پسر در جواب نوشت : پدرم در من چیزهایی است که می خواهند در من رسوب شوند ، و من نمی خواهم.

پدر نوشت : آنها همان چیزهایی هستند که می خواهند در تو  تکرار شوند!

 

 

مربوط: بگذاریم تکرار شوند و گاه تکرار کنیم  هر حادثه ای را نه، تنها چیزهایی که می خواهند در ما رسوب کنند اما نه بر حسب عادت.