پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

چوپان دروغین!

کلمات کلیدی :

تصمیمش را گرفت دیگر خسته شده بود . کتابهایش را فروخت . بهار آن سال هم خشکسالی بود و کشاورزان بره های تازه به دنیا آمده را به شهر آورده بودند . با پول فروش کتاب هایش هفت بره ی کوچک خرید . و صبح زود با بره های نحیف و گرسنه به سمت سر زمینی دور به راه افتاد .
اما خیلی زود آن اتفاق افتاد ! جسدش را فردای آن شب به شهر آوردند، گرگ ها او را دریده بودند . بره ها بریده بریده بع بع می کردند !!

  عکس :  در ختهای جنگلی(شمالی) که بیش از پنج ماه هست که توی هوای خشک یزد زیر یک سقف برگ در آوردن !!!
مصطفی اولیا و خانه وبلاگ نویسان یزد ! (این عکس رو از میدان امام حسین گرفتم)
دیگه با نوکیا ۵۳۱۰ بهتر از این نمی شد!

{اگر خواستین داستانک رو انتخاب کنید}