پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٧/۱/٢۸

گره

کلمات کلیدی :

گره می خورد . به همین راحتی ها هم که نیست . بخواهی گره کورش را هم با دندان باز کنی پاره می شود . حالا هی زور بزن !! از اول هم معلوم بود که این گره کور می شود . مگر یادت نیست چه بکش بکشی راه می انداختی ؟! چرا لالمونی گرفتی حالا ؟
با این طناب طویل آن هم با آن فاصله ای که تو داری که نمی شود این بازی ها را در آورد . چرت و پرت نگو ، خیال کردی به همین راحتی هاست . حالا بیا غصه نخوریم ، تیغ ریش تراشی مرا بیاور تا خلاص شویم . دوباره گره می خوریم ، این بار نزدیک تر . کاری که ندارد ، فاصله ات را کم کن .
 
 


بی ربط : ۴ماه است که به مرخصی نرفته ام ، دیگر کششش را ندارم.