پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٤/۱/۱٢

؟؟!!..

کلمات کلیدی :

تعطيلات امسال مثل باد گذشت. دلم گرفته است فردا به ۱۳ به در نمی رويم . من تنها هستم. فردا شب ساعت ۳۰/۸ بليط دارم . و دوباره روزهای غربت شروع ميشود.      می روم غمی نيست اما وقی که باز گردم ديگر پير شده ام. با مو های سفيد. آخ چه ميشود کرد اين است زندگی.زندگی در ميان افکاری پريشان و شهری سراسر گرگ.شايد آمد شايد نه... مسئله آمدن نيست رفتن است رفتنی که دارد تنم را آب می کند.نوروز گندی بود و تمام روزهايش در غم رفتن سپری شد. ديگر هيچ چيز مثل گذشته نيست. آدمها خيابان کوچه شهر دوستان آشنايان خانه و حتی خانواده...!! نمی دانم اين بار که باز می گردم چه خواهد شد...