پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

ما از خدای گمشده ایم و او به جستجوست

کلمات کلیدی :

او به این فکر می کرد که پس خدا کجاست؟!
در زندگی اش خدا را احساس نمی کرد. مرد بی چاره ! دلم به حالش می سوخت.
چند روز پیش شنیدم او زاهدی شده است و دور از شهر زندگی می کند. زراعت می کند و گوسفندانی هم دارد.
به سراغش رفتم و در کمال تعجب دریافتم که او هنوز خدایش را نیافته است. اما از خودش شنیدم که خودش را یافته است، و در خویشتنش در جستجوی اوست.
او شیفته ی خودش شده بود و عبادت می کرد!

مربوط۱ : او به زودی خدایش را هم خواهد یافت.
مربوط۲: ما هر روز در خودمان فروتر می رویم،ما فرومایه می شویم و گم در هوس هایمان.

وقتی او دیگر نفس نمی کشید