پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳٩۱/٤/٢٥

او

کلمات کلیدی :

مردی توانا زانوی ناتوانی گرد کرده بود ،
گفتنش از چه روی به این روزی ؟
گفت زان روی که بی روی او نتوانم!
گفتنش سوی او رو ...
گفت نه سمت دارد او و نه سوی.
گفتندش خداست ؟!
گفت نا ، خود رفته است ..! ×
 
 
ح.ط
 
"نا" در گویش یزدی به معنی "نه"


۱۳٩۱/٤/۱۸

foreign

کلمات کلیدی :

هم گوشتم را خوردی 
هم استخوانم دور انداختی، 
تو چه آشنای غریبی بودی
عزیزم!

 

ح.طبی آبرو

کلمات کلیدی :

گفتی تو در آغوش
بیا مال هم شویم!
خندیدم و گفتم
حفظ، آبِ رو کنیم!
چندی نگذشته،
سالهاست دارم آرزو
برگردی هم را
بی آبِرو کنیم ...!

 

 

پ ن : این سروده ام قطعن در کتابی که در دست چاپ دارم ممیزی خواهد شد، برایش دعا کنید.