پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

اپیزود ثابت! :: ۱۳٩٠/۸/۸
ما زنده ایم :: ۱۳٩٢/٢/۳٠
بی لبخند :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
به زودی :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
او :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
foreign :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
بی آبرو :: ۱۳٩۱/۳/٧
توتستان :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
درد خاکستری ست! :: ۱۳٩۱/٢/٧
غریبِ آشنا :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
بی حواس :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
Ill stay :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
بی نتیجه :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
ناخوشی! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
برای دلواپسی ها :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
احساس کور :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
اپیزود ثابت ! :: ۱۳٩٠/٧/۸
پرده ها :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
ترک عادت موجب مرض نیست ! :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
Excuse :: ۱۳٩٠/٥/٩
چه بـگویم کــه غـم از دل برود چون تو بیایی :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
نیمه شب عریان :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
Love and hate :: ۱۳٩٠/۱/٩
لودگی ! :: ۱۳٩٠/۱/٦
Silent love :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
چگونه برخی از زخم ها می توانند به این تازگی بمانند ؟ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
پایان :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
7 اسفند :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
از دست رفته :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
Sanies :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
ته نوشت :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
The Trembling Candlelight :: ۱۳۸٩/٥/۸
Mouth sewn :: ۱۳۸٩/٥/۱
سلام :: ۱۳۸٩/٤/٢٥
یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة ارْجِعِی إِلى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرضیه :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
هست و نیست :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
آیه های رستگار :: ۱۳۸۸/۸/٩
ای پادشه خوبان :: ۱۳۸۸/۸/۸
کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را :: ۱۳۸۸/۸/۳
بایدم دست به دیوار گرفت :: ۱۳۸۸/۸/٢
هر آغازی سر انجامی :: ۱۳۸۸/٧/٢٤
Happy Birthday lady always kind :: ۱۳۸۸/۸/۸
خود گویه های جمعه شب :: ۱۳۸۸/٧/۳
و هر آغازی را پایانی ست :: ۱۳۸۸/٧/۱
آب و تاب :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
آرامش می خواهی ؟ :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
شاعر «کوچه باغ‌های نیشابور» به آمریکا رفت :: ۱۳۸۸/٦/۸
Always laugh :: ۱۳۸۸/٦/۳
پنج شنبه :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
Frustrations & Hope :: ۱۳۸۸/٥/٢٤
Regret :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
زن مگر چیست؟ :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
من شجاع نیستم ؛ :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
چه خوب شد نیامدی..!! :: ۱۳۸۸/٥/۱٥
اعترافات ناگهانی دوشنبه شب :: ۱۳۸۸/٥/٦
محبّت است که زنجیر می شود گاهی.. :: ۱۳۸۸/٥/٢
Hello My Lady :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
تو فکر کن این آخریشه! :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
اردی بهشتم جهنم است :: ۱۳۸۸/٢/۱
وقتی دیر می گذرد : :: ۱۳۸۸/۱/٢٩
انگار که سالهاست :: ۱۳۸۸/۱/٢۱
۱۳۸۸/۱/۱٤ :: ۱۳۸۸/۱/۱٤
هیچ حرفی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
توی وبلاگش نوشته بود : :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
درد و دل :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
سلام بر حسین (ع) و یاران با وفایش :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
شاید برای تو نوشتمش :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
دزدی واژه ها :: ۱۳۸٧/۱٠/۳
یلدای خزان :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
مناجات :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
وقتی هیچ چیز بر وفق مراد نیست :: ۱۳۸٧/٩/٦
جایی دیگر :: ۱۳۸٧/۸/۳٠
گیر :: ۱۳۸٧/۸/۱۸
سو زن سو مرد :: ۱۳۸٧/۸/٥
گند :: ۱۳۸٧/٧/٢٤
معجزه :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
چراغ رسالت :: ۱۳۸٧/٧/٦
در شبی.. :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
حذف شد! :: ۱۳۸٧/٦/۱٢
در سختی ها :: ۱۳۸٧/٦/٧
Love Story :: ۱۳۸٧/٦/۱
انگار نه انگار !! :: ۱۳۸٧/٥/٢٧
ملاقات با بی نوایان :: ۱۳۸٧/٥/۱٥
- حس - :: ۱۳۸٧/٥/۳
از بلندای یک رویا :: ۱۳۸٧/٤/٢٧
وضعیت :: ۱۳۸٧/٤/۱٧
تکرار :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
شریعتی به روایت تصویر :: ۱۳۸٧/٤/٦
روز مادر است اما.. :: ۱۳۸٧/٤/۳
از جشن پرشین بلاگ تا آزادی.. :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
اتاق تاریک :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
نونزده سال پیش :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
آن مرد :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
کدخدای خوب :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
چوپان دروغین! :: ۱۳۸٧/٢/۸
دور نگی! :: ۱۳۸٧/٢/۳
گره :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
مهم :: ۱۳۸٧/۱/٢۳
خود گویه های آخر سال :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
چنین گفت خواجه در 7 اسفند! :: ۱۳۸٦/۱٢/٧
لباس گرگ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
تنبيهی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
وقتــی یــــــــــــــــــــلدا شد :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
دکمه :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
ما از خدای گمشده ایم و او به جستجوست :: ۱۳۸٦/٩/٢
وا گفته ام بیا ببین حالم :: ۱۳۸٦/۸/٢۸
حالا تو بگو :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
۱۳۸٦/۸/۱۸ :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
گرسنه ای یا عاشقی :: ۱۳۸٦/۸/٧
زندگی،خاطره،زباله :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
شروع :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
من، چوپان :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
مثل آن وقت ها :: ۱۳۸٦/٧/٤
ماه و خيال :: ۱۳۸٦/٧/۱
زيبايی مادی ست :: ۱۳۸٦/٦/٢٦
سطل خاطرات :: ۱۳۸٦/٦/٢٤
مرگ و پاييزِ زود رس :: ۱۳۸٦/٦/٢٠
باطن :: ۱۳۸٦/٦/۱٥
حسنک کجايی؟ :: ۱۳۸٦/٦/۱۳
يک ابله مطيع :: ۱۳۸٦/٦/٩
در انتظار.. :: ۱۳۸٦/٦/٦
فراموشی :: ۱۳۸٦/٦/۱
واگويه های يک تب دار :: ۱۳۸٦/٥/٢۸
انسان :: ۱۳۸٦/٥/٢٢
سال گشت :: ۱۳۸٦/٥/۱٥
ماه پشت ابر می ماند :: ۱۳۸٦/٥/۱٠
چند تصوير که در سفرم گرفتم :: ۱۳۸٦/٥/۸
خداوند با ماست :: ۱۳۸٦/٥/۱
مي روم :: ۱۳۸٦/٤/٢٩
فرق می کند! :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
خود فروش :: ۱۳۸٦/٤/٢٢
این بار چیزی نگفت :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
گفت: :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
شکست و اميد :: ۱۳۸٦/٤/٩
استفراغ :: ۱۳۸٦/٤/٢
شيطان نامه :: ۱۳۸٦/۳/٢٥
زاهد و شيطان :: ۱۳۸٦/۳/٢٢
غم خوش :: ۱۳۸٦/۳/۱٥
سگ کور :: ۱۳۸٦/۳/۱۱
رنگ يک عکس :: ۱۳۸٦/۳/٩
هيچ :: ۱۳۸٦/۳/۳
فاصله :: ۱۳۸٦/٢/٢٧
نامه اي به خويشتن :: ۱۳۸٦/٢/٢۱
مستی و راستی :: ۱۳۸٦/٢/۱۳
وقتی که دیگر نفس نمی کشید :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
نوروز :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
سال نو مبارک :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
ژاژ واژه های يک وبلاگ نويس :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
هفتی :: ۱۳۸٥/۱٢/٧
نرگس :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
هی! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٤
يا حسين شهيد :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
مکث :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
او نوشت :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
وقتی يلدا شد :: ۱۳۸٥/٩/٢٩
زندگی يعنی اين :: ۱۳۸٥/٩/٢٦
شب سربازی و خاطره بازی :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
اندر بیهودگی :: ۱۳۸٥/٩/۱۱
ای کاش! :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
آن مرد :: ۱۳۸٥/۸/۱٩
...قرار... :: ۱۳۸٥/۸/۳
ساعت از مرگ کمی گذشته است :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
يا علی :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
... :: ۱۳۸٥/٧/٢۱
اتاق برزخ :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
آقایان :: ۱۳۸٥/٧/۱٥
خليندره :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
نامه ای به خانم انصاري :: ۱۳۸٥/٧/۸
۱۳۸٥/٧/٤ :: ۱۳۸٥/٧/٤
دوباره :: ۱۳۸٥/٦/٢٧
اتاق تاريک :: ۱۳۸٥/٦/۱٦
نامه :: ۱۳۸٥/٦/۱٥
دوباره :: ۱۳۸٥/٦/٤
بوووق :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
۱۳۸٥/٥/۱٢ :: ۱۳۸٥/٥/۱٢
سطل خاطرات :: ۱۳۸٥/٥/٩
لذت :: ۱۳۸٥/٥/٦
۱۳۸٥/٤/٢۱ :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
... :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
!!! :: ۱۳۸٥/٤/۱۸
دلم خونه... :: ۱۳۸٥/٤/٧
شهادت دکتر شریعتی :: ۱۳۸٥/۳/٢۸
تنبيهی!! :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
وفاداری!! :: ۱۳۸٥/۱/۱۱
نوروزتان پيروز :: ۱۳۸٥/۱/۸
دلخوشی :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
وقتی بارون... :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
شکوه مرگ :: ۱۳۸٤/٩/۸
۱۳۸٤/٦/۱٦ :: ۱۳۸٤/٦/۱٦
۱۳۸٤/۳/۱٤ :: ۱۳۸٤/۳/۱٤
هم آشيان :: ۱۳۸٤/۳/۱۳
به مناسبت در گذشت کافکا :: ۱۳۸٤/۳/۱۳
نامه اي به هيچ كس :: ۱۳۸٤/٢/۱٩
ياداشتهای يک مريض :: ۱۳۸٤/۱/۱۳
؟؟!!.. :: ۱۳۸٤/۱/۱٢
سال نو مبارک :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٩
بازگشت :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٩
نميدانم؟ :: ۱۳۸۳/۱۱/۸
کانتر :: ۱۳۸۳/۱٠/٩
مسافر :: ۱۳۸۳/۱٠/٧
سفر... :: ۱۳۸۳/۱٠/٤
ايمان!!! :: ۱۳۸۳/٩/٢۳
كيف يا كيف؟! :: ۱۳۸۳/٩/٤
هم آشيان :: ۱۳۸۳/۸/٢٧
نامه :: ۱۳۸۳/٥/٢٤