پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸۸/٥/٢٩

پنج شنبه

کلمات کلیدی :

زن : اول من بگم؟
نویسنده : نه امروز دل خوشی از شما ندارم، اول مرد!
مرد (روزنامه را از هیکلش کنار می کشد) : مرسی نویسنده جان ، من حرفی برای گفتن ندارم.
نویسنده : مهم نیست. زن ، شما بگید.
زن (از جلوی آیینه کنار میرود) : خب امروز پنج شنبه است مرد ، مگه نه؟
مرد : هوم ، خب که چی؟
زن : همممم هیچی خواستم بگم ، یادته چه روزهای خوبی داشتیم..؟
مرد : آره یادمه ، چقدر زود گذشت !
زن : خب بیا امروز رو هم خوش بگذرونیم (تا زود شب بشه)
مرد که همه چیز را فهمیده است حرف را عوض می کند!!

 

 

 
بی ربط : هیچ حوصله ام نیست ، نمی دانم چه خواهد شد. فقط می دانم اگر آنچه می خواهم نشود آن نشود! خیلی چیزها را می خواهم بگویم. اما می ترسم با نگارشش نابود(تر) شوم..
مربوطِ بی ربط : آنچه یافت می نشود آنم آرزوست..۱۳۸۸/٥/٢٤

Frustrations & Hope

کلمات کلیدی :

امید هر چقدر هم کم و بی مقدار باشد روح افزاست ، حتی به اندازه ی چشم سوزن باشد! باید مواظب بود ، چرا که قدری گرد و خاک هم آن روزنه را کور خواهد کرد. اما نا امیدی که حد و اندازه ندارد ، یک سر سوزن هم اگر باشد انسان را کور خواهد نمود!

 


مربوط : در این نا امیدی دوباره روزنه ای یافته ام.
یک روزنه چقدر به آدم نفس می دهد ...
بی ربط : یک روز نه ،‌ دو روز نه ،‌ سه روز نه ،‌ هزاران روز هم بگذره بازهم همونی!۱۳۸۸/٥/٢٢

Regret

کلمات کلیدی :

خدا نکند آدم از چشم ِ کسی بیاُفتد،
که وقتی

ا

ف


ت

 

ا

 


د

 

 

دیگر افتاده است!۱۳۸۸/٥/۱٩

زن مگر چیست؟

کلمات کلیدی :

جز یک کالای تبلیغاتی ، تعمیراتی ، تخمیراتی ، تعمیداتی ، تفریحاتی ، تغییراتی ، تصمیماتی ، تسلیحاتی ، تحریکاتی ، تشویقاتی ، تشویشاتی ، تنبیهاتی ، تخریباتی ، تعریقاتی ، تشریفاتی ...

 

 - - - - -

+ اضافه شد : ترسیماتی ، تعطیلاتی ، تکمیلاتی ، تولیداتی ، تزئیناتی !
- مربوط : با همه ی این اوضاع و احوال، تحقیقات یک موسسه اروپایی نشون داده مردها یکسال از عمر پر بارشون رو به تماشای زنها می گذرونند!! البته آمار ایران کمی تفاوت داره ، فقط یه کمی..!!!
- بی ربط : از یاد رفته را چه سود / در غم یار دیروز بنشیند.۱۳۸۸/٥/۱٧

من شجاع نیستم ؛

کلمات کلیدی :

ولی تقصیر من نیست!
ربطی به بینایی هم ندارد!
من وقاحت را با شجاعت اشتباه گرفته ام،
همین.۱۳۸۸/٥/۱٥

چه خوب شد نیامدی..!!

کلمات کلیدی :اعترافات ناگهانی دوشنبه شب

کلمات کلیدی :

دیشب وقتی در قلمرو خودم قدم میزدم از فرط بی حالی گوشه ای لمیدم. {مثل مست ها شاید هم خمار بودم!} کمی به احوال خودم رجوع کردم ، که این چه نگرش و منشی ست که در پیش گرفته ام؟! و این چه بازی ست که روزگار برایم رقم زده است؟!
اصلن من کی هستم و با خودم چه می کنم!؟ روزها و شب ها را مرور کردم ، آنچه بر من گذشته و در حال گذر بود ...
تنها بودم و تنها ... در خودم جستجو کردم و دیدم :
بیش از اندازه مغرور شده ام ، بی اندازه خودخواه! اخلاقم در خانه مناسب نیست، در محل کار ریاست طلب شده ام ، زورگو ، دیکتاتور ، برای خودم احمقانه است حتمن برای دیگران هم احمق جلوه می کنم. احترام به دیگران را فراموش کرده ام ، حالا هر کس که می خواهد باشد. عجولانه تصمیم می گیرم ، عبوصانه صحبت میکنم! اعتقاداتم!! سست و فراموش شده اند! عجیب است!! روزگاری چیزها و یا کسانی که برایم مقدس بودند (و هنوز هم هستند)  وقتی اسمشان را می آوردم اشک از چشمانم جاری می شد ، حالا برایم بی تفاوت... خشک و بی منظر شده اند!! خدا را صدا زدم ، آسمان شب بود ، جوابی نشنیدم! مضطرب شدم.. !
بی رحمی ؟! من هرگز بی رحم نبوده ام! با خودم حرف می زنم! هنوز به او فکر می کنم ! هر روز و تنها وقتی اسم او را با زبان به ذهنم می آورم گریه ام می گیرد ، که این هم از بی رحمی من است ! از خود خواهی ! که او دیگر نیست ، نخواهد آمد! اینها را نمی خواهم باور کنم! غرق گناهم ! غرق ، غرق...! گاهی از گناهی که می کنم هیچ احساس پشیمانی نمی کنم! از گناهان گذشته ام طلب بخشش ندارم! من از جهنم نمی ترسم و یا از مرگ ، ولی هرگز این چنین گستاخ نشده بودم! از کی ؟ چرا ؟ در خودم به دنبال جواب راه افتادم... جواب های متفاوتی را دنبال کردم ! هیچ کدام جواب اصلی و برایم قانع کننده نبود. آیا همه ی اینها نتیجه ی چه می تواند باشد؟! با خودم تکرار کردم! هی تکرار ، هی تکرار ... جواب های متعددی که می یافتم را کناره هم گذاشتم ... بی هدفی ، غرور  ، بدبینی ، گستاخی ، تعلل ، بی وجدانی ، دروغ ، غیبت ، و خیلی چیزهای دیگر که روح هر انسانی را کدر و متروک می کند... آخ خدای من ... همه ی آنها یک چیز را گواهی می دادند، و فقط یک چیز ...
من خدا را فراموش کرده ام !

بی ربط : رفیق ! محبّت است که زنجیر می شود گاهی..

کلمات کلیدی :

بی پرده : حالم خوب نیست، اصلن..!!