پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٧/۱٠/٢٥

درد و دل

کلمات کلیدی :

انسان چگونه می تواند باشد که هم خودش راضی باشد هم دیگران.
هم این دنیا را داشته باشد هم آن دنیا. نه اینکه بگویم هم خدا را و هم خرما را!
به هر حال با این اوضاع اجتماع ما به نظر کاری بس مشکل است و می توان گفت طاقت فرسا. گیرم که با زبان چرم و نرم و سیاست و سیاه کاری بتوان به ظاهر آنی شد که در ابتدا گفتم. اما وقتی به خانه می روی چه؟ وقتی از اجتماع جدا شدی و در اتاقت تنها ، دور از همه ی این ظواهر شدی چه؟ وقتی دراز کشیدی و به کارهای روزانه ات فکر کردی؟ آیا به عنوان یک شیعه می توانی به خداوند فکر نکنی؟
کلاهت را قاضی کنی می بینی جایت در قعر جهنم است.۱۳۸٧/۱٠/۱٦

سلام بر حسین (ع) و یاران با وفایش

کلمات کلیدی :۱۳۸٧/۱٠/۱٢

شاید برای تو نوشتمش

کلمات کلیدی :

به هر جا نگاه می کند راهی نمی بیند. حتی یک روزنه که از درونش بنگرد. به فضایی دیگر ، به جایی جز این جا ، این فضا. می داند باید به درون خود بنگرد. اما چه سود که هر گاه به درون خود می نگرد نفرتش می گید. انسانی همیشه اینگونه بوده است! همیشه آب در کوزه اش بوده اما تشنه لبان دور جهان می گردد. شاید این هم از خواست خدا بوده! بگذار جور دیگری بگویم. چند روزی که به ماه رمضان مانده انسانهایی که به دنبال بازگشت به خویشتن و جستن راهی برای رسیدن به ملکوت و انسانیت دوباره ی خویش دارند یعنی به دنبال خدا و ایمان گم شده اشان هستند برای خودشان تصمیم هایی می گیرند تا اینی که هستند را فراموش کنند و آنی باشند که آسایش و آرامش قلبی اشان را فراهم آورد. در آن ماه طلب آمرزش و رهایی از کرده های خود را دارند و با این کار می خواهند خداوند یار و یاورشان باشد. اما همانطور که می دانید و معلوم است! دریقا که پس ازپایان آن ماه چندی نمی گذرد که همان آش و همان کاسه می شود! و اینک که محرم است حجوم همان ها را می توان به حسینیه ها و مجالس عزاداری امام حسین (ع) دید و ناکامی گذشته اشان را در ناله هایشان می توان یافت. به درستی که *انسان همیشه در خسران است مگر آنان که ایمان آوردند و نیکی کردند و به درستی و صبر سفارش کردند.

 


* قسمتی از آیه ی مبارک والعصر
مربوط : بیشتر برای حال خودم بود تا دیگران

 ۱۳۸٧/۱٠/۳

دزدی واژه ها

کلمات کلیدی :

گفت : اگر می بیبنی زندگی ات به لجن کشیده شده ، اگر می بینی افسردگی روحت را به رنج می آورد ، اگر می بینی همه چیز آن چیزی نیست که تو می خواهی ، اگر می بینی و نمی خواهی این چیزها را ببینی ، [ از امروز آن چیزی باش که تا به حال نبوده ای!! ]

گفتم : پس مثل تو باید حرفهای دیگران را تکرار کنم؟!!