پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٧/۱/٢۸

گره

کلمات کلیدی :

گره می خورد . به همین راحتی ها هم که نیست . بخواهی گره کورش را هم با دندان باز کنی پاره می شود . حالا هی زور بزن !! از اول هم معلوم بود که این گره کور می شود . مگر یادت نیست چه بکش بکشی راه می انداختی ؟! چرا لالمونی گرفتی حالا ؟
با این طناب طویل آن هم با آن فاصله ای که تو داری که نمی شود این بازی ها را در آورد . چرت و پرت نگو ، خیال کردی به همین راحتی هاست . حالا بیا غصه نخوریم ، تیغ ریش تراشی مرا بیاور تا خلاص شویم . دوباره گره می خوریم ، این بار نزدیک تر . کاری که ندارد ، فاصله ات را کم کن .
 
 


بی ربط : ۴ماه است که به مرخصی نرفته ام ، دیگر کششش را ندارم.۱۳۸٧/۱/٢۳

مهم

کلمات کلیدی :

همه چیز که مثل اولش نمی شود. همه چیز آنطور که می خواهی نمی شود. نمی شود گفت که چرا نمی شود. اما هر چیزی امکان دارد و می شود. امکانات ما در همین است، همین حد بی خود یا با خود!! حالا هی تو بگو که چرا نمی شود و فلان و بهمان..
این صورت وضعیت امسال ماست.در همین حد که از ماست که بر ماست. هر چه هست ، انسان خودش می کند که لعنت بر خودش باد!! مهم چیزه دیگریست. مهم این است که می شود که بشود.
                                                                                       پایان

 

مربوط : پایان چیز خوبی است اگر خوب بشود.
بی ربط : مدتی مدید در حک بودیم و به یاری مدیر پرشین بلاگ دوباره برگشتیم.
بی ربط : ایمیل یاهویمان همچنان در حک است. آی دی جدید برای دوستان قدیم:hasantollabi@yahoo.com جهت اطلاع.