پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸٥/٤/٢۱

 

کلمات کلیدی :۱۳۸٥/٤/٢۱

...

کلمات کلیدی :

تقريباً بيست ماهه كه دارم ميكشم ـ هزار هزار كشتم و هنوزم مي كشم ديگه عادي شده . كارم شده كشتن .  خسته شدم . بهش گفتم تمومش كن ديگه . هيچي نگفت ! بلند شد . درحالي كه داشت به طرف در مي رفت ، آهسته گفت : آخرش منو مي كشن ؟!

چند روز بعد تسويه كرد . وقتي داشت مي رفت بلند بلند مي گفت : تموم شد . تموم شد ؟! 

                                                                                             وقت كش


...

     دم دماي آخره . اين جمله رو با آهي گفت . بچه ها حسرت به دل نگاه ميكردن . ولي به روي خودشون نمي اوردن . همه ساكت نشسته بودن . ذهنم به همه جا پرواز مي كرد . چشمهايم را بستم . يكي گفت غصّه نخور تو هم يك روز تموم ميشه .

الان چندين ماه مي گذره . هواگرمه ـ به خودم ميگم دم دماي آخره ـ همه بهم نگاه ميكنن ...

ح ـ ط ـ طهران 21/4/85 ۱۳۸٥/٤/۱۸

!!!

کلمات کلیدی :

لطفاً در اين مكان سيگار نكشيد .

      وقتي به اين صفحه مي رسي سيگارت را خاموش كن . وقتي مي خواهي خاموش كني گوش كن ... آيا  صدايي را نمي شنوي ؟

صدايي از درونت كه مي گويد « نه ! خاموش نكن » . اما تو خاموش كن . وقتي مي خواهي خاموش كني فراموش كن همه آن چيزهايي را كه دراين صفحه خواندي ....

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لطفاً در اين مكان سيگار بكشيد .

     در ته اتاق تاريك كنار پنجره نقطه اي قرمز رنگ پر نور و كم نور مي شد . وقتي پور نور مي شد نيمرخش پيدا بود . نيمرخي زيبا . سرخ . با موهايي بلند كه آشفته بود و گوشواره هايش را پوشانده بود . وقتي كم نور مي شد تاريك بود . اي كاش هميشه آن نقطه پر نور بود .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

000

اگر ميخواهيد سيگار را ترك كنيد به هيچ چيز فكر نكنيد . به آينده و گذشته به عشق و به مرگ به ثروت  .... وقتي  مي گويم به هيچ چيز يعني مغزتان را خاموش كنيد .

     حالا سيگارتان را روشن كنيد . مي بينيد كه چقدر لذتبخش تر است ؟!

 

ح ط ـ طهران ـ 17/4/85

 دلم خونه...

کلمات کلیدی :

دلم خونه. دلم تنگه واسه ی خونه .

واسه ی هوای خونه، فضای خونه.غذای خونه

آب خونه، خواب خونه .دلم تنگه، دلم خونه برای خونه...