پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

داستانک سابق

۱۳۸۳/۱۱/٢٩

بازگشت

کلمات کلیدی :

امروز پس از چند ماهی به سراغ وبلاگم آمدم.دلم برای صفحه ئ نانجی رنگش تنگ شده بود.نمی دانم پس از اين همه مدت چه بنويسم.ديگراين ذهن خسته مرا ياری نمی کند.هيچکس مرا ياری نمی کند.اينک که پس از مدتها دوری به خانه آمدم کسی در خانه نيست. انگار که در اين دنيا هيچکس نيست. دلم برای دوستان ديروزم تنگ شده است. می خواهم آنها را يک به يک در آغوش گيرم. اما فرصت نيست ومن بايد دوباره بر گردم. ميترسم آنها را صدا بزنم.می ترسم دلم بگيرد و گريه کنم. پس ميروم وشايد دوباره باز گردم.

به اميد آن روز...

سر گردان۲۹ر۱۱ر۸۳۱۳۸۳/۱۱/۸

نميدانم؟

کلمات کلیدی :

سلام اين اولين سلام من پس از يک ماه دوری است. دوری از آن چيزهائی که به آنها وابسته ام. نمی دانم تا چه اندازه اما می دانم که ديگر همه چيز در من درحال تغيير است در حال مردن و متروک شدن درست همان چيزی که از آن می ترسيدم.

چه بر سر من آمده؟! نمی دانم . فقط ميدانم که من آن من ديروز نيستم. تا چه وقت و کجا نمی دانم؟ ای کاش همه چيز ثابت می ماند ای کاش می شد زمان را به عقب برد..

نمی دانم بعد از اين همه مدت چه بايد بنويسم.ذهنم تهی شده است.تهی از همه ئ آن چيزهائی که روزی آنها را جاودان می پنداشتم. ديگر در من هيچ سبکی زنده نيست.و همه چيز در من در حال فنا شدن است.در حال متروک شدن و آن درست همان چيزی است که از آن ميترسيدم از دير باز تا به امروز.امروزی که ديگر طعم گذشته را ندارد.طعم هيچ چيز را حتی طعم خودش را.